درباره ما

امروز عصر ارتباطات مدرن است و زمانی است که جوانان به تکنولوژی وابسته و علاقه مندند. ما، شرکت پرستو بهاران شرق ، مدتی بود که در فکر طراحی یک اپلیکیشن بودیم ولی فشار کار، گاهی موجب می شود اهداف در حیطه آرمان ها و تمایلات بمانند.
یک روز آقای واحدی، از شرکت پنجره دهم با ما تماس گرفتند و پیشنهاد طراحی یک اپلیکیشن را دادند. این جرقه شروع این پروژه بود و ما با شرکت پنجره دهم( آقایان توکلی و واحدی) این کار را به صورت مشارکتی، به انجام رساندیم..
منابع انسانی که در کشور ما تاکنون به عنوان هزینه تلقی می شد ، به واقع سرمایه ای گرانبها است. شرکت ها و سازمان هایی که قادر به نیازسنجی دقیق خود در ارتباط با استخدام نیروها نباشند، نتوانند فرد یا افراد متخصص خود را در دراز مدت در استخدام خود نگه دارند، فاقد سیستم های آموزشی و انگیزه ساز باشند وارتباط سالاری را بر شایسته سالاری مقدم بدانند، همواره مانند کشتی متلاطمی با حرکات خطر ساز در اقیانوس ها سیر می کنند وهیچگاه به اهداف خود نائل نمی گردند.
به طور خلاصه اهداف و فعالیتهای ما در زمینه های زیر است:
سنجش علمی منابع انسانی، پتانسیل یابی، ارزیابی نیروهای مشغول به کار برای مثال با هدف ارتقای شغلی، انگیزه سازی، رفع مشکلات بین کارفرما و کارپذیر، آموزش نیروهای جدید و مشغول به کار در زمینه ی زبان های خارجی، تکنیک های فروش و پخش، مارکتینگ، زنجیره ی تأمین کالا، چیدمان، آموزش ویزیتورها و دوره های آموزشی .
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.