پست اجتماعی-جامعه و مزایا
پست اجتماعی-جامعه و مزایا
0 نظر
1396/04/18

پست اجتماعی-جامعه و مزایا

جامعه


NF/438

آنتوان لویی کلُد دِستو، فیلسوف و آریستوکرات دوران روشنگری در فرانسه، واژه " ایدئولوژی"، ابداع اوست

جامعه فقط یک سری از مبادلات مستمر است...و این برای ما بالاترین ارزش است، چون مبادله یک ترکنش قابل تحسین است، ترکنشی که در آن دو همواره طرف برنده هستند، بدین دلیل جامعه یک سلسله پیوسته از مزایا است، مزایایی که همواره برای تمامی اعضاء جامعه تمدید می شود.

Antoine Louis Claude Destutt, comte de Tracy, was a French Enlightenment aristocrat and philosopher, who coined the term “ideology”
Society is purely and solely a continual series of exchanges... And the greatest eulogy we can give it, for exchange is an admirable transaction, in which two contracting parties always both gain; consequently, society is an uninterrupted succession of advantages, unceasingly renewed for all its members.برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید
نظری در ارتباط با این مقاله یافت نشد