پست کسب و کار-هدف دولت
پست کسب و کار-هدف دولت
61 مشاهده
0 نظر
1396/05/18

پست کسب و کار-هدف دولت

تولید


NF/445
هدف یک دولت خوب، ترغیب و تشویق تولید و هدف یک دولت بد، ترغیب مصرف است
ژان باپتیست سِی، اقتصاد دان و کارآفرین فرانسوی، قرن هژدهم و ابتدای قرن نوزدهم، تئوریسین لیبرال و طرفدار اقتصاد آزاد بود. نام او در رابطه با قانون بازار، معروف به قانون سِی، به شهرت رسید

It is the aim of good government to stimulate production, of bad government to encourage consumption.
Jean-Baptiste Say

Jean-Baptiste Say, was a French economist and businessman. He had classically liberal views and argued in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known for Say's Law, also known as the law of markets, which he popularizedبرای ثبت نظر باید وارد سایت شوید
نظری در ارتباط با این مقاله یافت نشد