پست کسب و کار-کارآیی اقتصادی
پست کسب و کار-کارآیی اقتصادی
95 مشاهده
0 نظر
1396/05/22

پست کسب و کار-کارآیی اقتصادی

کارآفرین


NF/446

کارآفرین منابع اقتصادی را از زمینه ای با کارآیی پایین به زمینه ای با کارآیی بالاتر منقل می کند

ژان باپتیست سِی، اقتصاد دان و کارآفرین فرانسوی، قرن هژدهم و ابتدای قرن نوزدهم، تئوریسین لیبرال و طرفدار اقتصاد آزاد بود. نام او در رابطه با قانون بازار، معروف به قانون سِی، به شهرت رسید

The entrepreneur shifts economic resources out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater yield.

Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say, was a French economist and businessman. He had classically liberal views and argued in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business. He is best known for Say's Law, also known as the law of markets, which he popularizedبرای ثبت نظر باید وارد سایت شوید
نظری در ارتباط با این مقاله یافت نشد