پست روانشناسی و رفتاری-چیره شدن بر سرنوشت
پست روانشناسی و رفتاری-چیره شدن بر سرنوشت
96 مشاهده
0 نظر
1396/06/05

پست روانشناسی و رفتاری-چیره شدن بر سرنوشت

سرنوشت


NF/447 

روشی که یک فرد بر سرنوشت خود چیره می شود، مهم تر از سرنوشت اوست

ویلهمم فُن هومبُلت
فیلسوف قرون هژدهم و نوزدهم میلادی، آلمانی، زبان شناس، کارمند ارشد دولتی، دیپلمات و موسس دانشگاه هومبُلت برلین. او علی الخصوص در زمینه زبان شناسی و فلسفه زبان شهرت پیدا کرده است. مدارس بسیاری در آلمان، ژاپن و آمریکا پیرو روش آموزشی هومبُلت هستند.

How a person masters his fate is more important than what his fate is.
Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt (German: [ˈhʊmbɔlt]; 22 June 1767 – 8 April 1835) was a Prussian philosopher, linguist, government functionary, diplomat, and founder of the Humboldt University of Berlin, which was named after him in 1949 (and also after his younger brother, Alexander von Humboldt, a naturalist).
He is especially remembered  as a linguist who made important contributions to the philosophy of language and to the theory and practice of education.برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید
نظری در ارتباط با این مقاله یافت نشد