پست اجتماعی-دولت
پست اجتماعی-دولت
28 مشاهده
0 نظر
1396/06/17

پست اجتماعی-دولت

دولت


NF/448
آن دولتی بهترین است که چنان رفاه را بوجود آورد که کسی نیازی به آن دولت نداشته باشد

ویلهمم فُن هومبُلت
فیلسوف قرون هژدهم و نوزدهم میلادی، آلمانی، زبان شناس، کارمند ارشد دولتی، دیپلمات و موسس دانشگاه هومبُلت برلین. او علی الخصوص در زمینه زبان شناسی و فلسفه زبان شهرت پیدا کرده است. مدارس بسیاری در آلمان، ژاپن و آمریکا پیرو روش آموزشی هومبُلت هستند

The government is best which makes itself unnecessary. Wilhelm von Humboldt 


Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt (German: [ˈhʊmbɔlt]; 22 June 1767 – 8 April 1835) was a Prussian philosopher, linguist, government functionary, diplomat, and founder of the Humboldt University of Berlin, which was named after him in 1949 (and also after his younger brother, Alexander von Humboldt, a naturalist).
He is especially remembered  as a linguist who made important contributions to the philosophy of language and to the theory and practice of education.برای ثبت نظر باید وارد سایت شوید
نظری در ارتباط با این مقاله یافت نشد