چگونگی ایجاد یک گروه با کارایی بالا
انجام دادن همزمان چند کار مختلف

پست کسب و کار-کارآیی اقتصادی

95 مشاهده
0 نظر
1396/05/22
کارآفرین

پست کسب و کار-هدف دولت

61 مشاهده
0 نظر
1396/05/18
تولید
رفتار انسانی